עמותת "ילדים שלנו" הינה ארגון הידידים וזרוע גיוס המשאבים של מרכז שניידר. העמותה נוסדה ע"י הלן שניידר ז"ל ואיריס לנגר, במטרה לפעול לשיפור רווחתם של הילדים החולים, לקדם ולפתח את איכות הטיפול באמצעות רכישת ציוד רפואי מתקדם, תמיכה במחקר ומתן סיוע לצוות המטפל.

מה חדש

₪32.00
₪32.00
₪43.00
₪43.00
₪75.00
₪75.00
₪75.00
₪75.00
₪94.00
₪94.00
₪160.00
₪160.00
₪200.00
₪200.00
₪330.00
₪330.00
₪415.00
₪415.00
₪480.00
₪480.00